Styrelsen

 • Ordförande (vald tom 2020/2021)
  • Oscar Burlin
 • Kassör (vald tom 2019/2020)
  • Daniel Tallbo
 • Ledamöter (valda tom 2019/2020)
  • Otto Möller
  • Andreas Restrup
  • Alexander Ellnebrandt
  • Patric Pettersson

 

 • Kontrollanter (valda tom 2019/2020)
  • Christopher Hoerschelmann
  • Fredrik Engström

 

 • Valberedning (valda tom 2019/2020)
  • Mikael Stavlind (sammankallande)
  • Fredrik Blomster
  • Oskar Eriksson