Om oss

 • Organisationsnummer 802510-6744
 •  Klubben startades i slutet på 80 talet och bl.a. så har klubbmärket ritats av förra Elitdomaren Håkan Hammarberg hemmahörande från Enköping. Klubbens ambitioner är att främja ishockeydomarens roll i Uppland genom att göra olika insatser. För detta så har klubben erhållit ett muntligt avtal från Upplands Ishockeyförbund att sälja reklamplats på domardräkten vilka inkomna medel får användas inom klubben för dess ändamål. Dock skall all såld reklam på matchdräkt vara godkänd enligt gällande bestämmelser.
 • När det gäller UIDK (Upplands Ishockeydomarklubb) så är det en idrottsförening vilket egentligen lyder under Riksidrottsförbundet. Klubben har stadgar vilka är fastställda av styrelsen och följer de ”Normalstadgar” vilka är antagna av Riksidrottsstyrelsen. En stadgeändring skedde i klubben 1993 och den senaste var 2003 då nya stadgar antogs efter uppdrag på årsmötet 2002.
 • Man skall inte se klubben som en fackförening och har inget mandat att driva frågor för den enskilde, däremot är klubben
  ett stöd ifall man hamnar i en knipa eller behöver hjälp. Oftast löser man det genom att kontakta ”gamla erfarna” domare som tycker
  det är en självklarhet att gå in och hjälpa – man har troligtvis varit i samma situation någon gång under sin domarkarriär. Kamratanda!
 • När det gäller arvodesfrågan så stämmer tyvärr inte det heller då Region Öst tagit ett beslut att inga domarklubbar skall vara närvarande i de beslut som gäller arvoden. Man har antagit den arbetsordningen att respektive DK ordförande i varje distrikt skall ta fram ett
  gemensamt underlag med övriga DK ordförande i Regionen vilket styrelsen i regionen antar eller förkastar. Man kan också utse någon som för frågan mot styrelsen.
 • Lite nostalgi:
  Följande personer har bl.a. verkat i styrelsen, valberedning, kontrollanter mm
  Håkan Karlsson, Anders Zetterström, Anders Lindström, Håkan Axelsson, Niklas Kleman, Peder Nyström, Peter Nordlund, Stig Bernsten, Martin Söderström, Håkan Hammarberg, Jan Hammarling, Roger Wahlund, Anders Dahlén, Robert Palmgren, Martin Karlsson, Kjell Östlund, Daniel Wärnmark, Peter Danielsen, Mikael Rasi, Emil Aronsson m.fl.