Startsida

Välkommen till Upplands Ishockeydomarklubb.

Klubbens ambitioner är att främja ishockeydomarens roll i Uppland genom olika insatser.

2020-04-27 – Protokoll från årsmötet finns under Dokument.